Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid:

INKTVISZ is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op de website van INKTVISZ beschikbaar is.
Men dient er voor te zorgen een goede aansprakelijksheidverzekering te hebben afgesloten als men deelneemt aan een activiteit van INKTVISZ.

Met vriendelijke groet,
Het bestuu
r

Geef een antwoord